قبرستان تاریخی با داستان هایی اسرار آمیر در تبریز + تصاویر
قبرستان تاریخی با داستان هایی اسرار آمیر در تبریز + تصاویر

قبرستان پینه شلوار تبریز نیز جزئی از همان جاذبه های فراوان این شهر است. این قبرستان، به نام روستایی که در آن قرار گرفته یعنی شادباش مشایخ نیز شناخته می شود که در در4کیلومتری ائل گلی شهر تبریز قرار دارد.

به گزارش قلم پرس، شهر تبریز از آن دسته شهرهایی است که به هر طرفش که رجوع کنید، می توانید یک اثر و یا حتی منطقه ی تاریخی بزرگ را ببینید. قبرستان پینه شلوار تبریز نیز جزئی از همان جاذبه های فراوان این شهر است. این قبرستان، به نام روستایی که در آن قرار گرفته یعنی شادباش مشایخ نیز شناخته می شود که در در۴کیلومتری ائل گلی شهر تبریز قرار دارد.

بیشتر اهالی شهر تبریز و خصوصا کسانی که از قدیمی ترها به حساب می آیند، همگی داستانی جذاب از این روستا و قبرستانش برای تعریف کردن دارند. این قبرستان تاریخی واسرار آمیز پیرشلوار که به اشتباه (پینه شلوار)میگویند اسرار نهفته ای در دل خود دارد. به گفته برخی اهالی قدیمی یک سنگ شبیه قوچ که وسط آن خالی بود در این قبرستان وجود داشته که روستایی ها وقتی بچه هایشان سرفه میکردندازداخل سنگ قوچ بچه ها را عبور می دادند و سرفه آنها خوب میشد، دومین موضوع وجود قبر پیری بود که هرحاجتی داشتند به آن میگفتند و حاجت روا میشدند،سومین راز این قبرستان قبری بود منتسب به یکی از کمک و یاران امام حسن (ع) بوده و چهارمین اسرار این قبرستان وجود کتابی نفیس به مراه خمره ای بوده که طلسم شده بود،و پنجمین مساله این بود که افراد ناپاک نمی توانستند به این قبرستان بیایند،زمانی که فردی ناپاک وارد قبرستان می شده حیواناتی که اطراف قبرستان بودند پودر می شدند،روستایی ها معتقدند وقتی روسها به این قبرستان قدم گذاشتند اوضاع قدیم این قبرستان تغییر کرد.

عکس ناصرغلامی هوجقان

 

 

  • نویسنده : ناصرغلامی هوجقان