طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، محبوب تیزپاز نیاری به عنوان قائم‌مقام شهردار تبریز منصوب شد. به گزارش قلم پرس، آیین معارفه قائم‌مقام شهردار تبریز شامگاه امروز برگزار و طی آن محبوب تیزپاز نیاری به عنوان قائم‌مقام شهردار تبریز انتخاب شد.طی حکمی از سوی یعقوب هوشیار، محبوب تیزپاز نیاری به عنوان قائم‌مقام شهردار تبریز منصوب شد.

به گزارش قلم پرس، آیین معارفه قائم‌مقام شهردار تبریز شامگاه امروز برگزار و طی آن محبوب تیزپاز نیاری به عنوان قائم‌مقام شهردار تبریز انتخاب شد.