بیرون آوردن گلوله از پیشانی سرباز زنده روس + فیلم
بیرون آوردن گلوله از پیشانی سرباز زنده روس + فیلم

فیلم بیرون آوردن گلوله از پیشانی سرباز زنده روسی، بیشترین تعداد بازدید را در “یوتیوب روسیه” به خود اختصاص داد. در این فیلم، سرباز که گلولۀ کمانه کرده از روی جسم دیگر، استخوان پیشانی اش را سوراخ کرده و وارد آن شده، از همرزم خود می خواهد که گلوله را با انبردست خارج کند!   […]

فیلم بیرون آوردن گلوله از پیشانی سرباز زنده روسی، بیشترین تعداد بازدید را در “یوتیوب روسیه” به خود اختصاص داد.

در این فیلم، سرباز که گلولۀ کمانه کرده از روی جسم دیگر، استخوان پیشانی اش را سوراخ کرده و وارد آن شده، از همرزم خود می خواهد که گلوله را با انبردست خارج کند!

 

برای دریافت فیلم، کلیک کنید