بزرگترین اجتماع حسینی در کلانشهر تبریز، هیئت شاه حسین گویان قاسمیه شتربان

این خبر را به اشتراک بگذارید :