فوت راننده کامیون به دلیل مسومیت با گاز مونوکسیدکربن
فوت راننده کامیون به دلیل مسومیت با گاز مونوکسیدکربن

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از فوت راننده کامیون به دلیل مسومیت با گاز مونوکسیدکربن، خبر داد. به گزارش قلم پرس، وحید شادی نیا گفت: صبح روز سه شنبه ساعت ۹ صبح، به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر مسمویت راننده کامیون با گاز مونوکسید کربن پشت میدان تره بار، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند. وی […]

سخنگوی اورژانس آذربایجان شرقی از فوت راننده کامیون به دلیل مسومیت با گاز مونوکسیدکربن، خبر داد. به گزارش قلم پرس، وحید شادی نیا گفت: صبح روز سه شنبه ساعت ۹ صبح، به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر مسمویت راننده کامیون با گاز مونوکسید کربن پشت میدان تره بار، نیروهای اورژانس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این راننده به علت مسمومیت با گاز مونوکسید کربن ناشی از روشن کردن گاز پیک نیک داخل کامیون، جان باخته بود.