فعالیت دفتر باشگاه ماشین‌سازی قانونی است
فعالیت دفتر باشگاه ماشین‌سازی قانونی است

مشاور حقوقی باشگاه ماشین‌سازی تبریز گفت: هیچ منعی برای ادامه فعالیت دفتر باشگاه ماشین سازی وجود ندارد. محمدحسن خطیبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در تبریز گفت: طبق صورتجلسه‌ای که در دیروز صادر و در محل باشگاه نصب شده از لحاظ حقوقی دفتر باشگاه باز بوده و هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت وجود ندارد. […]مشاور حقوقی باشگاه ماشین‌سازی تبریز گفت: هیچ منعی برای ادامه فعالیت دفتر باشگاه ماشین سازی وجود ندارد.

محمدحسن خطیبی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در تبریز گفت: طبق صورتجلسه‌ای که در دیروز صادر و در محل باشگاه نصب شده از لحاظ حقوقی دفتر باشگاه باز بوده و هیچ منع قانونی برای ادامه فعالیت وجود ندارد.

وی گفت: با توجه صورتجلسه تنظیم و امضا شده عنوان لاک مهر و پلمپ در آن ذکر نشده و از لحاظ قانونی هیچ مشکلی برای ادامه فعالیت باشگاه ماشین سازی وجود ندارد.

خطیبی افزود: ادامه فعالیت دفتر باشگاه ماشین‌سازی بر حسب صورتجلسه روز گذشته بوده و من با پرونده کاری ندارم.

انتهای پیام/۶۰۰۱۷