در آستانه سفر رئیس جمهوری به تبریز، سطح شهر با نصب بنرهایی در وصف این کهن شهر قهرمان فضا آرایی شد. به گزارش قلم پرس، کهن شهر تبریز با آوازه جهانی خود به لحاظ تمدن چندین هزار ساله و کسب عنوان شهر اولین‌ها در بین دیگر کلانشهرهای کشور، دارای اهمیت و ارزش فراوان بوده و […]در آستانه سفر رئیس جمهوری به تبریز، سطح شهر با نصب بنرهایی در وصف این کهن شهر قهرمان فضا آرایی شد.

به گزارش قلم پرس، کهن شهر تبریز با آوازه جهانی خود به لحاظ تمدن چندین هزار ساله و کسب عنوان شهر اولین‌ها در بین دیگر کلانشهرهای کشور، دارای اهمیت و ارزش فراوان بوده و نقش تاثیرگذار آن در طول سالیان متمادی بر علیه حکومت‌های مستبد و استعماری بی‌بدیل بوده است.