به گزارش شهریار، فضاسازی های انجام شده به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و در راستای ایجاد فضا و نمای بصری مناسب در ایام دهه فاطمیه انجام گرفته امور ارتباطات و پایگاه مقاومت شهرداری منطقه ۸ ، اقدام به سیاهپوش کردن خیابان های سطح منطقه و ساختمان اداری شهرداری منطقه ۸ کرد.

به گزارش شهریار، فضاسازی های انجام شده به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و در راستای ایجاد فضا و نمای بصری مناسب در ایام دهه فاطمیه انجام گرفته امور ارتباطات و پایگاه مقاومت شهرداری منطقه ۸ ، اقدام به سیاهپوش کردن خیابان های سطح منطقه و ساختمان اداری شهرداری منطقه ۸ کرد.