فرش هریس، پرچم دوم مردم شهرستان است// در جلسات اداری شهرستان، به نظر بقیه اعضاء توجه نمی شود
فرش هریس، پرچم دوم مردم شهرستان است// در جلسات اداری شهرستان، به نظر بقیه اعضاء توجه نمی شود

عضو شورای شهر هریس با بیان اینکه فرش هریس، پرچم دوم مردم شهرستان است، گفت: در جلسات اداری شهرستان، به نظر بقیه اعضاء توجه نمی شود به گزارش قلم پرس، محرم فرزانه عضو شورای شهر هریس ، دبیر اول سابق شورای اسلامی استان و مشاور عالی شهردار سابق در امور فرهنگی، جزء با سابقه ترین اعضاء […]

عضو شورای شهر هریس با بیان اینکه فرش هریس، پرچم دوم مردم شهرستان است، گفت: در جلسات اداری شهرستان، به نظر بقیه اعضاء توجه نمی شود

به گزارش قلم پرس، محرم فرزانه عضو شورای شهر هریس ، دبیر اول سابق شورای اسلامی استان و مشاور عالی شهردار سابق در امور فرهنگی، جزء با سابقه ترین اعضاء شورای اسلامی استان است که در شهرستان هریس هم پای ثابت شورای اسلامی در چند انتخابات اخیر شده است.
گپ و گفتی صریح با وی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید

* درمورد انتخابات صحبت کنید واز مردم وانتخاب آنها بگویید؟
رأیی که مردم شریف هریس به ما، تقریبا از روی منطق و مسئولیت پذیری بود، دلیلم اینم است که آرای خود بنده نه قومی وقبیله ای ، نه محله ای ونه التماسی بود. روز انتخابات خیلی از نامزدها علنا تبلیغ می کردند و جلوی مکان اخذ رای سبز می شدند و با التماس و قسم دنبال جذب رأی بودند. ولی در طرف دیگر قضیه این پیش می آید که چرا از ساعاتی که تبلیغات ممنوع است با این وضوح وآشکاری تخلف صورت بپذیرد وکسی جلودارش نباشد؟
هرچه از هوشیاری و تیزبینی اهالی نسبت به انتخاب صحیح شان در شورای شهر بگویم کم است.
* درخصوص انتخابات شورای اسلامی شهرستان نظرتان چیست؟
دخالت هایی که درانتخابات شورای اسلامی شهرستان آنهم از خارج صورت گرفت سرنوشت هیئت رئیسه ونماینده شورا در استان را تغییر داد. نه تنها هریس را به زمین زد بلکه مانع راهیابی شهرستان به پایتخت شد. شانس هریس دراین برهه برای حضور در شورای عالی استان ها بسیار بالا بود وعده ایی برایشان قابل تحمل نبود که رقیب فعال در پیش رو داشته باشند. با روی باز می گویم اقدامات صورت گرفته توسط بنده در دوره چهارم خیلی چشمگیر ودرخشان بود. به طور خلاصه بگویم پیگیری هایی صورت گرفت که تا به حال تو سط هیچ کس انجام نگرفته بود ویا نتیجه نگرفته بودند. حال این پیگیری ها را شما از ناحیه هر مقام بالایی که درنظر می گیرید بگیرید. من خوشحال از این هستم که برای مثال سدّ زده شده بر روی نهرعلی را شکستم و به عنوان نماینده شهرستان از اولین نقطه شهرستان تا آخرین تقطه آن حرف برای گفتن داشتم ومدافع حقوق آنها شدم . اگر مستندات بخواهید منتظر بمانید تا کتابهایی که اندک اندک وجلد جلد منتشر خواهد شد به بازار آید وآنها را مطالعه بفرمایید.

* نظرتان در باره تقابل با نظرات دیگران در محافل ومجالس چه می باشد؟
هنوز به علت وریشه مقاومت های احساسی وعنادی نرسیده ام، یکی از افرادی که منتقد نحوه ساخت بیمارستان هریس با آن سنّ وسال کم خود بود من بودم. درکنار اینکه می دیدم کارها حساب شده و اصولی پیش نمی رود چیزهایی هم به گوش می رسید که آدم را نگران می کرد. برای ما رقم معلوم نیست ولی دیگران می دانند وتا حالا نگفته اند که قرار بود پروژه با چه رقمی به اتمام برسد وبا چه رقمی به اتمام رسید. یک مثال دیگر می زنم زمانی می گفتیم در حوزه آب مشکل ما داریم واین مشکل بیشتر ارتباط بامدیریت آب دارد چرا مردم را اذیت می کنند؟ چرا گره امور را باز نمی کنند؟ می شود با این اقدام وآن اقدام به رونق جیب مردم ورونق اراضی کمک کرد. تمام قد در مقابل خواست ودرخواست ما می ایستادند. روزی گفتیم کوههای ما برای پارا گلایدر مناسب است این گفته را نیز زیر پا انداختند . صدها مورد از این دیدگاهها که می توانست در موقعش موثر باشد را نابود کردند. جالب است بدانید که چندین سال عاطل وباطل گذشت تا خودشان اذعان کردند بیمارستان ایراد داشته ویا آبها را باید مدیریت کرد ونیز خود را به این در و آن در می زنند که پارا گلایدر زمین رایگان هم بخواهد ما می دهیم. آیا آن نحوه برخوردها زمان وانرژی را ازجامعه ما محو نکرده است؟

* فرش هریس آوازه بلندی دارد ولی سالهاست فرش هریس از رونق افتاده است ورغبت به بافتن آن وجود ندارد اشکال کار درکجاست؟

برای ما هریسی ها در کنار پرچم مملکت عزیزمان ؛ پرچم دیگری مقدس شمرده می شود. فرش هریس پرچم دوم ما هریسی هاست. آنهایی که خوب بلد نیستند ویا نمی توانند ویا نمی خواهند بخوبی از این پرچم حفظ وحراست کنند وآنرا با شکوه به احتزاز در آورند معطل نشوند وبفکر چاره باشند. ازاین گذشته به صراحت می گویم که جلسه گذاری به نام فرش هریس فقط کام جلسه گذاران را تا بحال شیرین کرده است اگر این گفته من صحیح نیست بگویند تا به حال کدام جلسه آنها بر افزایش فروش فرش هریس اثر گذاشته است ویا چند درصد از قالی بافان حال بهتری نسبت به قبل از جلسه پیدا کرده اند . اینکه به نام فرش هریس من محصولات غیر نفتی خود را به فروش برسانم ویا در نمایشگاه ودر آن شهر ودر این شهر مشتری را به خط تلفن همراه خود سوق دهم تنها ترقّی مادی انحصاری ها را به دنبال خواهد داشت.

*در مورد شیوه مدیریت و هماهنگی بین ارگانها در شهرستان هریس، ظاهرا دلخوری ها و انتقادهایی دارید در این مورد توضیح دهید.

بله.جای تاسف است که کسی در شهرستان جرأت اظهار نظر نداشته باشد تاسف بارتر آن است که مسئول اجازه اظهار نظر به دیگران را ندهد وهمه چه بومی وغیر بومی فقط مستمع باشند . ویا یکی همه را کوچک شمارد وعقیده خویش را تحمیل کند . درجلسات بارها دیده ایم که هیچ کس جرات صحبت کردن پیدا نمی کند ویا اگر نظری ارائه دهد بها داده نمی شود اینها به نفع جامعه ما نبوده ونیست.
* شمابه شهردار فعلی رأی داده اید دلیلش چه بود؟
افکار عمومی فردی از خود شهر هریس را برای کلیدداری طلب می کرد لذا روی این اساس من تمایل به انتخاب یک شهروند به عنوان شهردار پیداکردم. حال ما شهر رابه او سپرده ایم اگر خوب عمل کرد نمره قبولی خواهد گرفت هم از ناحیه ما به عنوان شورا وهم از ناحیه مردم که صاحبان اصلی شهر هستند.
* به عنوان آخرین سوال به عملکرد شش ماهه شورا وشهرداری هم اشاره ایی داشته باشید
پیش بینی وبر آوردهای من این بود که بهتر کار خواهدشد، عزم ها جزم می شود واهدافی که مدّ نظر گرفته شده اند با سرعت ودقت قابل قبولی قابل دسترس خواهند بود. تااین لحظه چنین نشده است صبور می مانیم تا ماههای آتی خلاف این را ثابت کنند . البته توقف مطلق نداشته ایم تلاش هایی صورت گرفته وبخشی از مردم از این تلاش ها رضایت دارند اما به این پاسخ مختصر بسنده می کنم . نه به جزئیات سرعت ودقت ها می پردازم ونه به اقداماتی که صورت گرفته است . زیرا با گذشت شش ماه نمی توان با شدّ ت وحدّت قضاوت کرد ویا چیزی را خوب مطلق ویا بد مطلق معرفی نمود.