در حاشیه شهر زابل افرادی دل خاک را مانند غار کندند و در آن زندگی می‌کنند.

این خبر را به اشتراک بگذارید :