فاطمه معتمدآریا: نیاز به حمایت نداریم، ‌اما انتظار مانع تراشی هم نداریم/می خواهیم به ما اعتماد شود تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم
فاطمه معتمدآریا: نیاز به حمایت نداریم، ‌اما انتظار مانع تراشی هم نداریم/می خواهیم به ما اعتماد شود تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم

بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: ما هنرمندان مستقل و توانمندی هستیم که برای فعالیت، نیاز به حمایت نداریم، ‌اما انتظار مانع تراشی هم نداریم. فاطمه معتمد آریا در دیدار صمیمی اهالی فرهنگ و هنر رئیس جمهور ،با بیان اینکه با هنرمندان حدود و حریم کار خود را بهتر از هرکسی می‌شناسیم، گفت: ما هنرمندان مستقل […]

بازیگران سینما، تئاتر و تلویزیون گفت: ما هنرمندان مستقل و توانمندی هستیم که برای فعالیت، نیاز به حمایت نداریم، ‌اما انتظار مانع تراشی هم نداریم.

فاطمه معتمد آریا در دیدار صمیمی اهالی فرهنگ و هنر رئیس جمهور ،با بیان اینکه با هنرمندان حدود و حریم کار خود را بهتر از هرکسی می‌شناسیم، گفت: ما هنرمندان مستقل و توانمندی هستیم که برای فعالیت، نیاز به حمایت نداریم، ‌اما انتظار مانع تراشی هم نداریم، رسالت ما ترویج دوستی، وحدت، صلح و همدلی است؛ فقط خواهان آن هستیم که به ما اعتماد شود تا بتوانیم کارمان را انجام دهیم.

شادی پیروزی مدیر انتشارات فرهنگ ایلیا نیز در سخنانی با اشاره به مشکلات حوزه نشر، گفت: وزیر فرهنگ دولت دوازدهم، همواره در دسترس اهل فرهنگ است و گوشی شنوا و صداقتی کمیاب دارد، اما انتظار داریم توجه بیشتری به حل مشکلات نشر شود. بهترین راه‌حل مشکلات عرصه فرهنگ، یاری گرفتن از اهالی همین حوزه است.