مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز از غربالگری سلامت و ارائه خدمات پزشکی رایگان شامل ویزیت عمومی، سنجش قندخون، فشار خون و ارجاعات پزشکی توسط اتوبوس سلامت در شب‌های قدر خبر داد. محمدحسین حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار کرد: حسب دستور شهردار تبریز طرح غربالگری و ارائه خدمات سلامت در ۴۰ مسجد در […]مدیرکل سلامت و امور اجتماعی شهرداری تبریز از غربالگری سلامت و ارائه خدمات پزشکی رایگان شامل ویزیت عمومی، سنجش قندخون، فشار خون و ارجاعات پزشکی توسط اتوبوس سلامت در شب‌های قدر خبر داد.

محمدحسین حسن‌زاده در گفتگو با خبرنگار شهریار اظهار کرد: حسب دستور شهردار تبریز طرح غربالگری و ارائه خدمات سلامت در ۴۰ مسجد در سطح محلات مختلف بخصوص مناطق کم‌برخوردار برگزار شده و خدمات عمومی سرپایی شامل ویزیت رایگان، سنجش فشار خون، قند خون و دیگر اقدامات پرستاری را ارائه کرده است.