عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد
عیدی بازنشستگان کشوری پرداخت شد

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: حقوق بهمن ماه بازنشستگان مشترک صندوق به موقع پرداخت و امروز پنج شنبه نیز عیدی این عزیزان به حساب های آنان واریز شد. به گزارش قلم پرس به نقل از اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری ،محمود اسلامیان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تشکر از […]

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: حقوق بهمن ماه بازنشستگان مشترک صندوق به موقع پرداخت و امروز پنج شنبه نیز عیدی این عزیزان به حساب های آنان واریز شد.

به گزارش قلم پرس به نقل از اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری ،محمود اسلامیان مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری ضمن تشکر از دولت در تامین به موقع حقوق بهمن ماه بازنشستگان کشوری گفت : با حمایت های مستقیم دکتر حسن روحانی رییس محترم جمهور حقوق بهمن ماه بازنشستگان مشترک صندوق به موقع پرداخت و امروز پنج شنبه نیز عیدی این عزیزان به حساب های آنان واریز شد.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری افزود : مبلغ عیدی بازنشستگان ۶۸۸ هزار تومان می باشد ودو وزارتخانه ی آموزش و پرورش وبهداشت،درمان و آموزش پزشکی بیشترین مشترک صندوق بازنشستگی کشوری را تشکیل می دهند.