شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای عملیات کاشت گل های تابستانی در جنوب غرب تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری با بیان این مطلب گفت: گل های تابستانی همچون قازانیا، قیزلی و کوکب در سطح معابر و پارک های جنوب غرب تبریز در دست کاشت است. وی با اشاره به اقدامات صورت […]شهردار منطقه ۷ تبریز از اجرای عملیات کاشت گل های تابستانی در جنوب غرب تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، محمد رشتبری با بیان این مطلب گفت: گل های تابستانی همچون قازانیا، قیزلی و کوکب در سطح معابر و پارک های جنوب غرب تبریز در دست کاشت است.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه فضای سبز اظهار کرد: در راستای نگهداشت فضای سبز هرس درختان و فرم دهی ارقام ردیفی در دست اقدام است که هرس شاخ و برگ های خشک و مزاحم در سطح وسیع صورت گرفته است.
رشتبری به اتمام عملیات هرس درختان در مسیرهای دیزل آباد، شهید صمدی، پارک های سطح منطقه و محوطه شهرداری اشاره کرد و افزود: فرم دهی ارقام ردیفی برگ نو و زرشک های زینتی در راستای زیباسازی فضای سبز و حذف شاخه های خشک نیز از اواسط فروردین آغاز شده و همچنان ادامه دارد.