عصرنشستي به ياد پروين /گزارش تصویری
عصرنشستي به ياد پروين /گزارش تصویری

در مراسم “عصرنشستي به ياد پروين” با معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و دوستداران فرهنگ و ادب، در موسسه ثمين كتاب ايرانيان، از كتاب “خلاصه رمان رمان هاي مشهور ايران و جهان” به كوشش استاد دكتر صمد رحماني خياوي و “ديوان پروين اعتصامي” و كتابچه ي “تبريز شهر جان ها و جانانه ها” […]

در مراسم “عصرنشستي به ياد پروين” با معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و دوستداران فرهنگ و ادب، در موسسه ثمين كتاب ايرانيان، از كتاب “خلاصه رمان رمان هاي مشهور ايران و جهان” به كوشش استاد دكتر صمد رحماني خياوي
و “ديوان پروين اعتصامي” و كتابچه ي “تبريز شهر جان ها و جانانه ها” به كوشش احمدي، رونمايي شد.

 

عکس : علی سلیمی