عصرنشستی به یاد پروین /گزارش تصویری
عصرنشستی به یاد پروین /گزارش تصویری

در مراسم “عصرنشستی به یاد پروین” با معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و دوستداران فرهنگ و ادب، در موسسه ثمین کتاب ایرانیان، از کتاب “خلاصه رمان رمان های مشهور ایران و جهان” به کوشش استاد دکتر صمد رحمانی خیاوی و “دیوان پروین اعتصامی” و کتابچه ی “تبریز شهر جان ها و جانانه ها” […]

در مراسم “عصرنشستی به یاد پروین” با معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی و دوستداران فرهنگ و ادب، در موسسه ثمین کتاب ایرانیان، از کتاب “خلاصه رمان رمان های مشهور ایران و جهان” به کوشش استاد دکتر صمد رحمانی خیاوی
و “دیوان پروین اعتصامی” و کتابچه ی “تبریز شهر جان ها و جانانه ها” به کوشش احمدی، رونمایی شد.

 

عکس : علی سلیمی