عربستان سعودی در پی تأسیس مذهب جدید فقهی
عربستان سعودی در پی تأسیس مذهب جدید فقهی
صالح المغامسی مبلغ سرشناس سلفی، امام جماعت سابق مسجد قبا و از نزدیکترین چهره های سلفی به بن سلمان در یک برنامه تلوزیونی خبر از برنامه هایش برای تأسیس «مذهب جدید فقهی» در عربستان داد.

به گزارش قلم پرس، صالح المغامسی مبلغ سرشناس سلفی، امام جماعت سابق مسجد قبا و از نزدیکترین چهره های سلفی به بن سلمان در یک برنامه تلوزیونی خبر از برنامه هایش برای تأسیس «مذهب جدید فقهی» در عربستان داد

او در کلیپ پیوست، مشکل اصلی جهان اسلام را فقدان یک مذهب جدید فقهی دانست و خالصانه از خداوند در خواست کرد که در تأسیس این مذهب جدید او را یاری کند!!! دو سال پیش بن سلمان مصاحبه ای تلوزیونی با برنامه «رؤیه ۲۰۳۰» خبر از تغییرات گسترده جدید دینی در عربستان داده بود که ظاهراً مراحل اجرایی شدن این پروژه به دستان المغامسی سپرده شده است.

پانوشت:

با جست و جو در مقالات لاتین و عبارت (reform Islam Rand) برنامه های متنوعی از شرکت رند ایالت آمریکا برای تغییر مبانی دین اسلام بدست می آید. این مؤسسه تحقیقاتی (Rand Corporation) پس از ۱۱ سپتامبر مجدانه در پی ترویج گفتمان اسلام میانه رو و پروژه تجدید گفتمان دینی در جهان اسلام است.

پس از دستگیری و محدودیت اکثر چهره های مشهور عربستانی همچون سلمان العوده، عوض القرنی و سفر الحوالی و.. دادن تریبون به افراد همراستا با سیاست های جدید دینی بن سلمان، زمان اجرایی شدن این طرح در سرزمین حرمین شریفین فرا رسیده است./مُسْلِمْنا