طرح فنی دوربرگردان غرب به غرب پاسداران در نزدیکی کوی اطلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گزارش قلم پرس، جلسه‌ای با حضور یعقوب وحیدکیا معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، حسین منیری فر مدیرعامل سازمان عمران، حمید شاهوردی شهردار منطقه ۱ و کارشناسان معاونت حمل و نقل در خصوص بررسی طرح […]طرح فنی دوربرگردان غرب به غرب پاسداران در نزدیکی کوی اطلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش قلم پرس، جلسه‌ای با حضور یعقوب وحیدکیا معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تبریز، حسین منیری فر مدیرعامل سازمان عمران، حمید شاهوردی شهردار منطقه ۱ و کارشناسان معاونت حمل و نقل در خصوص بررسی طرح فنی دوربرگردان پاسداران در معاونت حمل و نقل برگزار شد.
بر اساس مطالعات و طرح‌های ترافیکی و درخواست اهالی محل و آمار حوادث، طرح فنی دوربرگردان غرب به غرب مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به حرکت ناایمن در حیدرآباد در مسیر دسترسی به میدان آذربایجان و وقوع حوادث ناشی از این حرکت در محل دور برگردان هم‌سطح پاسداران، جهت ایمن‌سازی و تسهیل حرکت و دسترسی به این محل، طرح فنی این دوربرگردان بررسی شد.