ضرورت ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه
ضرورت ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه

شهردار شهر سردرود با تاکید بر ضرورت ایجاد شور و نشاط اجتماعی در جامعه گفت: برگزاری برنامه هایی همچون اولين جشنواره استانی تئاتر خیابانی شهر سردرود می تواند سهم بسزایی در اینجاد نشاط اجتماعی داشته باشد.

ناصر اسماعیل زاده  در نشست خبری اولین جشنواره استانی تئاتر خیابانی شهر سردرود ظهار داشت: از اینکه در این شهر به هنر و تئاتر اهمیت چندانی داده نشده و چیزی به جز حرکت خودجوش هنرمندان نبود شاهد برخی گله‌هایی بودیم اما خدا را شاکر هستم که توانستم کمک‌های فراوانی در این راستا داشته باشیم.

وی افزود: یکی از وظایف شهرداری و سایر مسوولان، بحث ایجاد شور و نشاط اجتماعی است؛ در بحث ایجاد شور و نشاط اجتماعی باید از فشارهای اقتصادی که بر مردم حاکم شده کاسته شود که یکی از این راهکارها ایجاد همین محیط‌های تفریحی است که تا حدودی توانسته‌ایم برخی از اقدامات از جلمه این جشنواره قدم برداریم.

شهردار شهر سردرود اضافه کرد: اما معتقدم نباید تنها به این جشنواره اکتفا کرد و جا دارد جشنواره‌های بهتری برپا شود و جا دارد از حمایت اعضای شورای شهر سردرود تشکر ویژه را داشته باشم.

وی با اشاره به دیدارهایش با مجموعه های فرهنگی گفت: در دیدار با فعالان فرهنگی و هنری قول داده ام تا هرچه در توان دارم در خدمت فرهنگ و هنر این خطه فرهنگ خیز و مردم هنرمند آن باشم.