شهردار تبریز گفت: در تعریف جدید از سرمایه‌گذاری شهرداری باید پیشران باشد و در این راستا پیشنهاد ما تشکیل صندوق ذخیره سرمایه‌گذاری است که خود باید مداخله‌گر در پروژه‌ها باشد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز در جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر تعریف پروژه‌های درآمدزا و اشتغال‌آفرین برای شهر اظهار کرد: نیازمندی‌ها و […]شهردار تبریز گفت: در تعریف جدید از سرمایه‌گذاری شهرداری باید پیشران باشد و در این راستا پیشنهاد ما تشکیل صندوق ذخیره سرمایه‌گذاری است که خود باید مداخله‌گر در پروژه‌ها باشد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار صبح امروز در جلسه کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر تبریز با تأکید بر تعریف پروژه‌های درآمدزا و اشتغال‌آفرین برای شهر اظهار کرد: نیازمندی‌ها و معضلات شهری باید تبدیل به پروژه‌های سرمایه‌گذاری شود و در ذیل آن درآمد سرمایه‌گذار نیز مد نظر قرار گیرد.