صدور ۲۸۰ هزار سند مالکیت کاداستری در استان فارس
صدور ۲۸۰ هزار سند مالکیت کاداستری در استان فارس

سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس در گفتگو با میزان از صدور بالغ بر ۲۸۰ هزار سند مالکیت کاداستری در سال گذشته تا پایان خرداد سال جاری  در استان فارس خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود شاهد انجام سریع و صحیح فرایند‌ها مطابق […]

سید مهدی هاشمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان فارس در گفتگو با میزان از صدور بالغ بر ۲۸۰ هزار سند مالکیت کاداستری در سال گذشته تا پایان خرداد سال جاری  در استان فارس خبر داد و عنوان کرد: در سال گذشته با وجود مشکلات و محدودیت‌های موجود شاهد انجام سریع و صحیح فرایند‌ها مطابق با بخشنامه‌های سازمانی بودیم و صدور بالغ بر ۲۸۰ هزار سند مالکیت کاداستری تا به امروز  تأییدی بر این امر است.

مدیرکل ثبت استان فارس با اشاره به سیاست‌های تحول گرایانه قوه قضاییه، سهم ثبت اسناد و املاک در نیل به اهداف مندرج در سند فوق را حائز اهمیت دانست و افزود: با توجه به اینکه دفاع از مالکیت‌های اشخاص یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های امنیت حقوقی و قضایی جامعه است، مستندسازی مالکیت‌ها یکی از مؤلفه‌های ضمانت بخش حسن اجرای این سند است.

وی ادامه داد: سرعت بخشی در تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به کاداستری و تسریع در صدور این اسناد، تکمیل جانمایی و تثبیت اراضی ملی و منابع طبیعی، صدور اسناد مالکیت دولتی در سطح استان فارس و دیگر اقدامات منطبق با دستورالعمل‌های سازمانی به منظور حرکت در مسیر ثبت نوین از اولویت‌های ثبت اسناد استان فارس است.

انتهای پیام/