شکایت باشگاه تراکتور از سپاهان
شکایت باشگاه تراکتور از سپاهان

باشگاه تراکتور تبریز با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ از باشگاه سپاهان شکایت کرد. به گزارش قلم پرس،از تبریز، باشگاه تراکتور با ارسال نامه‌ای به محمدرضا کشوری‌فرد سرپرست سازمان لیگ از باشگاه سپاهان به دلیل رعایت نکردن مقررات سقف بودجه مصوب و دستورالعمل‌های مذکور که مصداق نقض ماده ۵۱ مقررات انضباطی است، شکایت کرد. تصویر […]باشگاه تراکتور تبریز با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ از باشگاه سپاهان شکایت کرد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، باشگاه تراکتور با ارسال نامه‌ای به محمدرضا کشوری‌فرد سرپرست سازمان لیگ از باشگاه سپاهان به دلیل رعایت نکردن مقررات سقف بودجه مصوب و دستورالعمل‌های مذکور که مصداق نقض ماده ۵۱ مقررات انضباطی است، شکایت کرد.

تصویر شکایت تیم تراکتور به شرح زیر است: