کارگاه و دوره تخصصی بین‌المللی میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای توسط شهرداری تبریز و با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صبح امروز آغاز شد. شهریار تبریز/ سحر فکردار: شهر تبریز به سبب قرار گرفتن بر روی گسل‌های فعال و تجربه زمین لرزه‌های مهیب در طول تاریخ همواره دستخوش اتفاقات ناگواری بوده که همین رویدادهای طبیعی […]کارگاه و دوره تخصصی بین‌المللی میراگرها و جداگرهای لرزه‌ای توسط شهرداری تبریز و با همکاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صبح امروز آغاز شد.

شهریار تبریز/ سحر فکردار: شهر تبریز به سبب قرار گرفتن بر روی گسل‌های فعال و تجربه زمین لرزه‌های مهیب در طول تاریخ همواره دستخوش اتفاقات ناگواری بوده که همین رویدادهای طبیعی باعث شده امروز با توانی بیشتر برای اتخاذ تصمیم‌هایی در راستای کاهش چنین حوادثی گام برداشت.