شهردار تبریز به مرخصی ۱۰ روزه رفت
شهردار تبریز به مرخصی ۱۰ روزه رفت

فرماندار تبریز با تایید مرخصی گرفتن شهردار تبریز، گفت: شهردار تبریز در حال حاضر به مدت ۱۰ روز مرخصی گرفته‌اند و البته مکان آن را به فرمانداری اعلام نکرده‌اند. به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، علیار راستگو در خصوص موضوع مرخصی شهردار تبریز اظهار داشت: موضوع مرخصی گرفتن شهرداران برای خود ضوابطی […]

فرماندار تبریز با تایید مرخصی گرفتن شهردار تبریز، گفت: شهردار تبریز در حال حاضر به مدت ۱۰ روز مرخصی گرفته‌اند و البته مکان آن را به فرمانداری اعلام نکرده‌اند.

به گزارش قلم پرس به نقل از خبرگزاری فارس، علیار راستگو در خصوص موضوع مرخصی شهردار تبریز اظهار داشت: موضوع مرخصی گرفتن شهرداران برای خود ضوابطی دارد که معمولاً باید قبل از هر موضوعی با شورای شهر هماهنگ شود.

وی افزود: البته شهرداران سه شهر باسمنج، خسروشاه، سردرود با توجه به اینکه حکم آنها قانونا توسط استاندار صادر می‌شود به فرمانداری تفویض شده است، بر همین اساس برای درخواست مرخصی و مأموریت پس از هماهنگی با شورای شهر با ارائه نامه‌ای به فرمانداری درخواست مرخصی و مأموریت می‌کند.

فرماندار تبریز اضافه کرد: اما در خصوص موضوع درخواست مرخصی شهرداران مراکز استان‌ها، با توجه به انتخاب دموکراتیک شورای شهر از طریق مردم و انتخاب شهردار از سوی شورای شهر تمام فرایندها توسط شورای شهر انجام می شود، اما از آنجایی که باید قائم مقام و جانشین شهردار مشخص باشد تا در مواقع بحران و در نبود شهردار به جانشین مراجعه شود قبل از رفتن به مرخصی یا مأموریت باید به استانداری و فرمانداری اعلام کنند.

وی در خصوص صحت و سقم مرخصی گرفتن شهردار تبریز در روزهای اخیر ضمن تأیید این موضوع، گفت: شهردار تبریز در حال حاضر به مدت ۱۰ روز مرخصی گرفته‌اند و البته مکان آن را به فرمانداری اعلام نکرده‌اند.

راستگو در رابطه با شخصی یا کاری بودن مرخصی شهردار تبریز، خاطرنشان کرد: وقتی گفته می‌شود مرخصی یعنی موضوع شخصی بوده، در صورتی که کاری باشد عنوان آن مرخصی نبوده و مأموریت تلقی می شود.