به گزارش قلم پرس، پیرو اقدامات صورت گرفته کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز در زمینه هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی و تسریع ادامه این روند بنا به در خواست اعضاء کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز جلسه ای با حضور شهردار  تبریز و معاونین و مدیران شهرداری جهت بررسی مسایل […]

به گزارش قلم پرس، پیرو اقدامات صورت گرفته کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز در زمینه هوشمندسازی و ارائه خدمات الکترونیکی و تسریع ادامه این روند بنا به در خواست اعضاء کمیته راهبردی کمیسیون های متمرکز ماده صد شهرداری تبریز جلسه ای با حضور شهردار  تبریز و معاونین و مدیران شهرداری جهت بررسی مسایل و مشکلات طرح ها و برنامه های پیش رو مدیریت کمیسیون های ماده صد مرکز برای سال ۱۴۰۰ برگزار شد.

در این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در سال ۹۹ از نظر تغییر رویه طرح پرونده های ماده صد بصورت سیستمی و صدور رای برای ۱۲ هزار پرونده با روش جدید از طرف معاون شهرسازی و معماری ارایه شد.

ایرج شهین باهر، شهردار تبریز در این جلسه ضمن قدردانی از تجمیع کمیسیون های ماده صد و سیستمی کردن روند رسیدگی به پرونده ها،  نتیجه آن  را شفاف سازی و حذف بروکراسی های زائد اداری، تسریع امور، کاهش حضور ارباب رجوع با استفاده از فناوریهای روز عنوان کرد.  ‌

فرج محمدقلی زاده، رئیس کمیسیون نظارت، تحقیق و ارزیابی شورای اسلامی شهر تبریز و عضو کمیته راهبردی کمیسیون های ماده صد ضمن تشکر از مجموعه معاونت شهرسازی و معماری مرکز و مدیریت کمیسیون های ماده صد برای تحولات ارزنده این کمیسیون ها در طول سه سال گذشته به اطلاع رسانی موضوع جهت اطلاع عمومی تاکید کرد.

معاون مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری نیز ضمن تقدیر از اقدامات صورت گرفته آن را الگویی برای سایر شهرداری ها مطرح کرد.