شعر خوانی فارسی رئیس جمهور ترکیه در دیدار با روحانی + فیلم
شعر خوانی فارسی رئیس جمهور ترکیه در دیدار با روحانی + فیلم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در  نشست شورای عالی همکاری راهبردی ایران-ترکیه در آنکارا صحبت های خود را با بیتی از نظامی گنجوی به فارسی آغاز و در پایان با ابیاتی از حافظ شیرازی  به زبان فارسی صحبت های خود را خاتمه داد. رجب طیب اردوغان با خواندن بیتی از حافظ شیرازی به زبان […]

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در  نشست شورای عالی همکاری راهبردی ایران-ترکیه در آنکارا صحبت های خود را با بیتی از نظامی گنجوی به فارسی آغاز و در پایان با ابیاتی از حافظ شیرازی  به زبان فارسی صحبت های خود را خاتمه داد.

رجب طیب اردوغان با خواندن بیتی از حافظ شیرازی به زبان فارسی بر اهمیت دوستی پایدار تأکید کرد.
غزل کامل حافظ شیراز را در آستانه شب یلدا بخوانید:

درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد/ نهال دشمنی بر کن که رنج بی‌شمار آرد

چو مهمان خراباتی به عزت باش با رندان/ که دردسر کشی جانا گرت مستی خمار آرد