شعر خوانی استاد کریمی مراغه ای در حضور رهبر معظم انقلاب
شعر خوانی استاد کریمی مراغه ای در حضور رهبر معظم انقلاب

میرزا حسین نسبت کریمی مراغه مشهور به میرزا حسین کریمی مراغه ای که هم اکنون نیز در قید حیات است، زاده دوازدهم مرداد ۱۳۱۰ شمسی در مراغه و فرزند محمدعلی ذاکر (شاعر) و تاکنون ۲۰ جلد از کتاب های وی به چاپ رسیده است. کریمی مراغه ای در اصل شاعری نوحه سراست که در مدح […]

میرزا حسین نسبت کریمی مراغه مشهور به میرزا حسین کریمی مراغه ای که هم اکنون نیز در قید حیات است، زاده دوازدهم مرداد ۱۳۱۰ شمسی در مراغه و فرزند محمدعلی ذاکر (شاعر) و تاکنون ۲۰ جلد از کتاب های وی به چاپ رسیده است.
کریمی مراغه ای در اصل شاعری نوحه سراست که در مدح های وی به زندگانی ۱۴ معصوم (ع) اشاره شده و در بخش طنز نیز از وی کتابی به نام رنگارنگ در چندین جلد به چاپ رسیده است.