معاون خدمات شهری منطقه ۸ تبریز از پاکسازی و شستشوی شبانه روزی سطح حوزه خبر داد. به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای پاکسازی و تنظیف محدوده مرکزی شهر، عوامل خدمات شهری این منطقه اقدام به تنظیف، پاکسازی، شستشوی معابر اصلی و فرعی و اماکن عمومی سطح حوزه […]معاون خدمات شهری منطقه ۸ تبریز از پاکسازی و شستشوی شبانه روزی سطح حوزه خبر داد.

به گزارش قلم پرس، امیر رضا مهدی زاده با اعلام این مطلب گفت: در راستای پاکسازی و تنظیف محدوده مرکزی شهر، عوامل خدمات شهری این منطقه اقدام به تنظیف، پاکسازی، شستشوی معابر اصلی و فرعی و اماکن عمومی سطح حوزه می کنند تا پاکیزگی در منطقه تاریخی فرهنگی شهر جلوه گری کند.
وی خاطر نشان کرد: طرح پاکسازی سطح حوزه به صورت شبانه روزی در محلات و نقاط مختلف منطقه توسط نیروهای خدمات شهری شهرداری منطقه ۸ تبریز در حال انجام است و طی روزهای آتی نیز تداوم خواهد یافت.