با اصلاح نورپردازی ها و همچنین اصلاح و توسعه فضاهای سبز پیرامونی، زیبایی های بصری تونل های دوقلوی خاوران افزایش می یابد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه تونل های دوقلو در ورودی اصلی شهرک خاوران، به عنوان نمادی برای این شهرک محسوب […]با اصلاح نورپردازی ها و همچنین اصلاح و توسعه فضاهای سبز پیرامونی، زیبایی های بصری تونل های دوقلوی خاوران افزایش می یابد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین زاده شهردار منطقه با اعلام این خبر اظهار داشت: با توجه به اینکه تونل های دوقلو در ورودی اصلی شهرک خاوران، به عنوان نمادی برای این شهرک محسوب می شود ضروری است تا اقداماتی جهت اصلاح و ساماندهی محیط پیرامونی این تونل ها از قبیل طرح معماری، اصلاح نورپردازی تونل ها و همچنین اصلاح و توسعه فضاهای سبز به نحو شایسته صورت گیرد تا موجب افزایش زیبایی های بصری آن گردد.