سه مورد واژگونی در جاده تبریز ارومیه درکمتراز ۱۰دقیقه.
سه مورد واژگونی در جاده تبریز ارومیه درکمتراز ۱۰دقیقه.

عصرامروزپنجشنبه سه مورد واژگونی در جاده تبریز ارومیه درکمتراز ۱۰دقیقه، چهارمصدوم برجای گذاشت. به گزارش قلم پرس مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان‌شرقی در این باره گفت:واژگونی پراید مابین سرای وگمیجی راننده مصدوم به بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال یافت. وحیدشادی نیا درادامه ازواژگونی خاور حوالی خورخور خبردادوگفت راننده مصدوم توسط […]

عصرامروزپنجشنبه سه مورد واژگونی در جاده تبریز ارومیه درکمتراز ۱۰دقیقه، چهارمصدوم برجای گذاشت.

به گزارش قلم پرس مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی استان آذربایجان‌شرقی در این باره گفت:واژگونی پراید مابین سرای وگمیجی راننده مصدوم به بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال یافت.

وحیدشادی نیا درادامه ازواژگونی خاور حوالی خورخور خبردادوگفت راننده مصدوم توسط اورژانس خورخور به بیمارستان امام رضا تبریز انتقال یافت.

وی از واژگونی نیسان با دومصدوم در محورارومیه تبریز خبرداد وگفت مصدومین با اقدامات پیش بیمارستانی توسط اورژانس جزیره اسلامی به بیمارستان امام خمینی ارومیه انتقال یافتند.

وی اظهارداشت:سوانح فوق بفاصله حدود۴دقیقه ازهم اتفاق افتادند.