به گزارش قلم پرس، از زمان آغاز بارندگی برف، نواحی سه‌گانه معاونت خدمات شهری منطقه با انجام عملیات محلول‌پاشی و برف‌روبی معابر شهری، سهولت تردد شهروندان را فراهم کرده‌اند.در همین راستا تمامی مسیرهای اصلی و فرعی سطح حوزه از جمله دروازه تهران و بلوار ۲۹ بهمن، جاده ائل گلی و جاده باسمنج، کمربندی میانی، بلوار آزادی […]

به گزارش قلم پرس، از زمان آغاز بارندگی برف، نواحی سه‌گانه معاونت خدمات شهری منطقه با انجام عملیات محلول‌پاشی و برف‌روبی معابر شهری، سهولت تردد شهروندان را فراهم کرده‌اند.
در همین راستا تمامی مسیرهای اصلی و فرعی سطح حوزه از جمله دروازه تهران و بلوار ۲۹ بهمن، جاده ائل گلی و جاده باسمنج، کمربندی میانی، بلوار آزادی و … باز بوده و با انجام محلول‌پاشی و برف‌روبی توسط پرسنل خدمات شهری، تردد شهروندان به سهولت در حال انجام است.