«سر نخ» در تئاتر شهر تبریز + گزرش تصویری
«سر نخ» در تئاتر شهر تبریز + گزرش تصویری

نمایش طنز “سرنخ” به کارگردانی شهرام احمدی و نویسندگی حمید امجد در تئاتر شهر تبریز به روی صحه رفت.

نمایش طنز “سرنخ” به کارگردانی شهرام احمدی و نویسندگی حمید امجد در تئاتر شهر تبریز به روی صحه رفت.