طرح ساماندهی مشاغل مزاحم و بهسازی جاده باسمنج، توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز آغاز می‌شود. به گزارش قلم پرس، موسی علیپور شهردار منطقه ۲ تبریز در جلسه‌ای که با حضور چند تن از معاونان و مدیران این شهرداری برگزار شد از طرح ساماندهی و جمع‌آوری مشاغل مزاحم در مسیر جاده باسمنج خبر داد.طرح ساماندهی مشاغل مزاحم و بهسازی جاده باسمنج، توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز آغاز می‌شود.

به گزارش قلم پرس، موسی علیپور شهردار منطقه ۲ تبریز در جلسه‌ای که با حضور چند تن از معاونان و مدیران این شهرداری برگزار شد از طرح ساماندهی و جمع‌آوری مشاغل مزاحم در مسیر جاده باسمنج خبر داد.