شهردار منطقه ۹ تبریز با تأکید بر حفظ و نگهداری فضاهای شهری و فرهنگی سطح حوزه، دستور ساماندهی و اصلاح  نواقص و ایرادهای محوطه پیرامونی مرکز همایش های بین المللی تبریز را صادر کرد. به گزارش قلم پرس، محمد حسین‌زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: ترمیم، اصلاح و تقویت سیستم روشنایی، رنگ آمیزی مبلمان، […]شهردار منطقه ۹ تبریز با تأکید بر حفظ و نگهداری فضاهای شهری و فرهنگی سطح حوزه، دستور ساماندهی و اصلاح  نواقص و ایرادهای محوطه پیرامونی مرکز همایش های بین المللی تبریز را صادر کرد.

به گزارش قلم پرس، محمد حسین‌زاده با بیان این مطلب اظهار داشت: ترمیم، اصلاح و تقویت سیستم روشنایی، رنگ آمیزی مبلمان، سطل‌های زباله و جداول، اصلاح فضاهای سبز و کاشت گل‌های فصلی، اصلاح کفپوش‌ها، اصلاح نواقصات سرویس‌های بهداشتی و … از اهم اقدامات در حال اجرا جهت ساماندهی محوطه پیرامونی مرکز همایش های بین المللی تبریز است.