سال ۹۵ عصر رنسانس صنعت خودرو/ ورود به عرصه جدیدی از رشد و تکنولوژی
سال ۹۵ عصر رنسانس صنعت خودرو/ ورود به عرصه جدیدی از رشد و تکنولوژی

مدیرعامل سازه گستر سایپا سال ۹۵ را رنسانس صنعت خودرو دانست که با ورود به عرصه جدیدی از رشد و تکنولوژی نقطه، عطفی را در حوزه صنعت کشور رقم خواهد زد. معصوم نجفیان ضمن تشکر ویژه از قطعه سازانی که در فضای کسب وکار نه چندان مطلوب حمایت های بی شائبه ای ازصنعت خودروکردند اذعان […]

مدیرعامل سازه گستر سایپا سال ۹۵ را رنسانس صنعت خودرو دانست که با ورود به عرصه جدیدی از رشد و تکنولوژی نقطه، عطفی را در حوزه صنعت کشور رقم خواهد زد.
معصوم نجفیان ضمن تشکر ویژه از قطعه سازانی که در فضای کسب وکار نه چندان مطلوب حمایت های بی شائبه ای ازصنعت خودروکردند اذعان داشت: متاسفانه درطی سال های گذشته فشارهایی بر صنعت خودرو وارد شد که طی چند دهه گذشته، بی سابقه بوده است و صنعت خودرو با موانع بیشماری روبرو شد.
مدیرعامل سازه گسترسایپا مهمترین عامل بهبود وضعیت ناهموار تولید درسال گذشته را حمایت شرکت های قطعه ساز و زنجیره تامین گروه خودروسازی سایپا عنوان داشت و تاکیدکرد: تلاش های دلسوزانه و جهادگونه مجموعه عظیم کارگران زحمتکش و سایر دست اندرکاران مجموعه صنعت خودروسازی به عنوان پشتوانه هایی بودند که نشان دادند تولید ملی یک فضیلت بزرگ برای قوام و اعتلای پیکره اقتصاد و صنعت کشور خواهد بود.
نجفیان افزود: با استقراردولت تدبیر و امید نسیم بهبود در وضعیت اقتصادی شروع به وزیدن گرفت و با لغو تحریم های یک جانبه غرب علیه کشورمان که حاصل تلاش های قابل تقدیر مجموعه دستگاه دیپلماسی و رهنمودهای عالمانه مقام معظم رهبری به وقوع پیوست مطمئناً درسال آینده می توان رشد قابل توجهی را برای این صنعت پیش بینی کرد و این رشد بسیاری از شاخص های مهم اقتصادی را در کشور تحت تاثیر خود قرار دهد.
وی در ادامه تصریح کرد: شرکت های قطعه ساز جهت تهیه مواد اولیه و تکنولوژی در دوره تحریم مبالغ هنگفتی راپرداخت می کردند و هزینه های داد و ستد ما نیز افزایش یافته بود؛ اما اکنون با لغو تحریمها می توانیم این هزینه ها را بهتر مدیریت نماییم و این عامل ظرفیت جدیدی برای کاهش هزینه های تولید در شرکت های قطعه ساز فراهم خواهد کرد و ادامه حیات بنگاه های تولیدی کشور را بهبود خواهد بخشید که تا قبل از این دوره مشکلات جدید در انتقال ارز داشته و انتخاب های آنها به چندکشورکه فناوری های بالایی را نداشتند محدود شده بود.
نجفیان اظهارکرد: ازجمله دیگر ظرفیتها افزایش تقاضا برای حضور صنعتگران و سرمایه گذاران خارجی درکشوراست که ظرفیت های صنعتی بسیار بزرگی دارند و می توانند منابع بزرگی برای سرمایه گذاری به ویژه در حوزه صنعت خودرو و قطعه سازی به کشور بیاورند.
وی افزود: ما در صنایع قطعه سازی مزیت های بسیار بزرگی داریم که فناوری های بالا، میانی و پایین را دربرمی گیرد و می تواند تاثیر به سزایی درسطح اشتغال کشور ایجاد کند. لذا تبین استراتژی توسعه صنعتی و در گام بعدی نوسازی باید یکی از اولویت های مهم صنعت خودرو سازی و قطعه سازی باشد.
عضوء هئیت مدیره گروه خودرو سازی سایپا با اشاره به سیاست های اتخاذ شده در وزارت صنعت درخصوص جذب سرمایه های خارجی درصنعت خودرو گفت: نظر به وابستگی های کشور به درآمد های نفتی، مسئولیت صنعت خودرو با توجه سیاست‌های کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و تکیه بیشتر بر اقتصاد صادرات ‌محور از طریق تولید و صادرات غیر نفتی و استفاده از منابع خارجی توسعه کسب وکار رقابت پذیر و همچنین ارتقای زنجیره تأمین دوچندان می شود. یکی از راهبردهای دستیابی به چشم‌انداز صنعت خودرو، تدوین سند اهداف، جذب سرمایه گذاری‌های خارجی ازطریق همکاری مشترک (JV) یاسرمایه‌گذاری مستقیم (FDI) می‌باشد که از این طریق با توسعه زیرساخت‌ها، صنعت خودروسازی همراه با صنایع قطعه‌سازی مرتبط پیشرفت خواهدکرد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: فعالیت دریک فضای کاری با نشاط، حفظ و رعایت کرامات انسانی، ارج نهادن به تلاش انسانها و توسعه روحیه مشارکت و مسئولیت پذیری در گرو کار تیمی و به کارگیری آموخته های فردی وگروهی(مدیریت دانش) برای رسیدن به توسعه همه جانبه و پایدار، سرلوحه برنامه ها برای تقویت سرمایه های انسانی خواهد بود.