زمان ارزیابی عملکرد و نتایج فعالیت شوراهای اسلامی فرا رسیده است
زمان ارزیابی عملکرد و نتایج فعالیت شوراهای اسلامی فرا رسیده است

رحیم شهرتی فر معاون سابق استاندار آذربایجان شرقی در صفحه اینستاگراامی خود با تبریک روز شوراها، گفت: پس از گذشت پنج دوره از برگزاری انتخابات شورای اسلامی و تعیین اعضای شورای اسلامی زمان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی و همچنین بررسی نتایج فعالیت آنها و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها فرا رسیده است .

رحیم شهرتی فر معاون سیاسی و امنیتی سابق استاندار آذربایجان شرقی و فرماندار اسبق تبریز در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
مطابق اصل ششم از قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران ،امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود ،از راه انتخاب رییس جمهور ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ،اعضای شوراها و نظایر اینها و یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.
همانطوریکه در این اصل مشخص شده است شوراهای اسلامی روستا،بخش ،شهر،شهرستان و استانها که از طریق انتخابات برای دوره چهار ساله مسئولیت قسمتی از اداره امور کشور را در حوزه های انتخالیه برعهده می گیرند ،از نهادهای انتخابی مهم و تاثیر گذاری محسوب می گردند . نهم اردیبهشت روز شورای اسلامی تعیین شده است .

ضمن تبریک این روز به تمامی اعضای شوراهای اسلامی در سطح روستاها و شهرهای استان آذربایجانشرقی و تقدیر از زحمات شبانه روز آنها یادآور میشوم که امروزه پس از گذشت پنج دوره از برگزاری انتخابات شورای اسلامی و تعیین اعضای شورای اسلامی زمان ارزیابی عملکرد شورای اسلامی و همچنین بررسی نتایج فعالیت آنها و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها فرا رسیده است .

اگر در بعضی از ادوار در شهرها و روستاها به هر دلیلی نتوانستند رضایت خاطر موکلین خود را تامین نمایند آسیب شناسی شده و برای پرهیز از تکرار ناکامی های گذشته در روشهای انتخاب نمایندگان شوراها تجدید نظر نموده و با استفاده از ابزارهای قانونی در تقویت شورهای اسلامی و رفع نقطه ضعف آنها اقدام شایسته بعمل آید ،

البته ناگفته پیداست که تلاش اکثریت نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی سطح کشور جای قدردانی دارد اما هدف از تشکیل نهادهای مردمی سپردن امور عمومی به دست نمایندگان منتخب مردم و نتیجه مطلوب گرفتن از حضور و تلاش آنها در نظام مردم سالار دینی میباشد . انشاالله