زمین‌لرزه‌‌ای به بزرگی ۴.۲ ریشتر در عمق 8 کیلومتری زمین، تبریز را لرزاند.

دقایقی پیش زلزله ای به بزرگی ۴٫۲ ریشتر تبریز و دیگر شهرهای استان آذربایجان شرقی را لرزاند.

این زمین لرزه  در ساعت  ۰۳:۱۳:۵۹ به طول جغرافیایی ۴۶٫۲ به عرض جغرافیایی ۳۸٫۲۲ و عمق  ۸ کیلومتر اتفاق افتاده است.

این زمین لرزه در ۱۷ کیلومتری تبریز، ۱۹ کیلومتری صوفیان و ۲۱ کیلومتری سردرود رخ داده است.

دقایقی بعد از این زمین لرز س ساعت ۳: ۵۱ دقیقه بامداد پس لرزه ای با قدرت ۳٫۲ ریشتر تبریز را لراند

این زمین لرزه باعث وحشت شهروندان و بیرون آمدن آنان از منازل شد.