مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از رونمایی ۱۹ لوح ثبتی آثار تاریخی و فرهنگی استان خبر داد.


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی از رونمایی ۱۹ لوح ثبتی آثار تاریخی و فرهنگی استان خبر داد.