جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز با همراهی مدیرعامل شرکت پیش ساخته آذربایجان ضمن بازدید از پروژه تقاطع غیر همسطح شهید فروزنده خواستار ارائه برنامه زمانبندی جهت نصب روزشمار شد.  به گزارش قلم پرس سامان احمدزاده در این بازدید اظهار کرد: با توجه به تاکیدات شهردار کلانشهر تبریز در راستای اجرای هرچه سریع تر […]جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز با همراهی مدیرعامل شرکت پیش ساخته آذربایجان ضمن بازدید از پروژه تقاطع غیر همسطح شهید فروزنده خواستار ارائه برنامه زمانبندی جهت نصب روزشمار شد.

 به گزارش قلم پرس سامان احمدزاده در این بازدید اظهار کرد: با توجه به تاکیدات شهردار کلانشهر تبریز در راستای اجرای هرچه سریع تر پروژه های عمرانی نیمه تمام برنامه زمانبندی این بار در پروژه تقاطع غیرهمسطح شهید فروزنده نصب می شود.