به گزارش شهریار، امیر رضا مهدی زاده ضمن اعلام خبر فوق گفت: به منظور ساماندهی دیوار بیرونی استانداری، شهرداری منطقه ۸ اقدام به ساماندهی و رنگ آمیزی نرده های بیرونی استانداری کرد.وی افزود: در قالب این طرح، نرده های دیوار بیرونی استانداری ساماندهی و رنگ آمیزی می شود.

به گزارش شهریار، امیر رضا مهدی زاده ضمن اعلام خبر فوق گفت: به منظور ساماندهی دیوار بیرونی استانداری، شهرداری منطقه ۸ اقدام به ساماندهی و رنگ آمیزی نرده های بیرونی استانداری کرد.
وی افزود: در قالب این طرح، نرده های دیوار بیرونی استانداری ساماندهی و رنگ آمیزی می شود.