علی صالحی از رفع تصرف ۵۸ هزار و ۱۲۳ مترمربع از اراضی ملی در بخش شمیل شهرستان بندرعباس خبر داد. وی با بیان اینکه اراضی مورد نظر به بیت المال اعاده شده است، خاطرنشان کرد: تمامی کسانی که برخلاف ضابطه و قانون به اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی تعدی کنند در اسرع وقت با برخورد […]

علی صالحی از رفع تصرف ۵۸ هزار و ۱۲۳ مترمربع از اراضی ملی در بخش شمیل شهرستان بندرعباس خبر داد.

وی با بیان اینکه اراضی مورد نظر به بیت المال اعاده شده است، خاطرنشان کرد: تمامی کسانی که برخلاف ضابطه و قانون به اراضی ملی و عرصه‌های طبیعی تعدی کنند در اسرع وقت با برخورد قضایی مواجه خواهند شد.

صالحی همچنین یادآور شد: مقابله قاطع با زمین خواران و متصرفان یکی از مهمترین اولویت‌های دستگاه قضایی استان هرمزگان است و در این راستا هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

انتهای پیام/