رفع تصرف بیش از ۵۶۴ هزارمتر مربع از اراضی ملی در کلیبر
رفع تصرف بیش از ۵۶۴ هزارمتر مربع از اراضی ملی در کلیبر

رئیس دادگستری شهرستان کلیبر، گفت: در شش ماهه نخست سال جاری طی 13 فقره پرونده به میزان 564هزار و 505 متر مربع از راضی ملی رفع تصرف شده است.

به گزارش قلم پرس به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان آذربایجان شرقی، میرمهدی قریشی زاده با بیان اینکه حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی یک وظیفه همگانی است اظهار داشت: بر اساس تاکیدات رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی مبنی بر تحقق قانون جامع حد نگار در شهرستان کلیبر نیز اقدامات خوبی انجام شده است.
وی با تاکید بر اینکه زمین خواران همیشه در کمین بوده و به دنبال فرصتی برای دست اندازی در اراضی ملی و دولتی هستند، اضافه کرد: در شش ماهه نخست سال جاری طی ۱۳ فقره پرونده به میزان  ۵۶۴هزار و ۵۰۵ متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف شده است.
رئیس دادگستری شهرستان کلیبر با بیان اینکه اجازه دست اندازی به اراضی ملی را نمی دهیم، خاطرنشان کرد: اراضی ملی جزو حقوق عامه بوده و متعلق به همه است و دستگاه قضایی از همه ظرفیت خود برای برگرداندن حقوق مردم استفاده می کند.