سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز از بازپیرایی، تعمیر و راه اندازی ۹۶ واحد آبنما در سطح بوستانها و پارکها، میادین و معابر شهر تبریز خبر داد. به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی اظهار کرد: با توجه به اینکه وجود آبنماها علاوه بر تاثیر در زیبایی بصری محیط شهری باعث متعادل شدن […]سرپرست معاونت محیط زیست و خدمات شهری شهرداری تبریز از بازپیرایی، تعمیر و راه اندازی ۹۶ واحد آبنما در سطح بوستانها و پارکها، میادین و معابر شهر تبریز خبر داد.

به گزارش قلم پرس، جواد صدیقی اظهار کرد: با توجه به اینکه وجود آبنماها علاوه بر تاثیر در زیبایی بصری محیط شهری باعث متعادل شدن درجه حرارت و کاهش یکنواختی محیط می شود از سال جدید راه اندازی دوباره آبنماهای شهری در دستور کار معاونت محیط زیست و خدمات شهری قرار گرفته است.