خبرگزاری میزان – علیرضا محمدی، دادرس دادگستری شهرستان رودبارجنوب به سمت رئیس حوزه قضایی بخش جازموریان منصوب شد. علیرضا محمدی فعالیت قضایی خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز و تصدی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب و از سال ۱۳۹۷ به عنوان دادرس دادگستری شهرستان رودبارجنوب به شهروندان خدمت کرده‌است. علیرضا محمدی […]

خبرگزاری میزان – علیرضا محمدی، دادرس دادگستری شهرستان رودبارجنوب به سمت رئیس حوزه قضایی بخش جازموریان منصوب شد.

علیرضا محمدی فعالیت قضایی خود را از سال ۱۳۹۵ آغاز و تصدی شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودبارجنوب و از سال ۱۳۹۷ به عنوان دادرس دادگستری شهرستان رودبارجنوب به شهروندان خدمت کرده‌است.

علیرضا محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق گرایش جزا و جرم شناسی است.

انتهای پیام/