ذبح دام های ماده در آینده می تواند مشکل آفرین باشد
ذبح دام های ماده در آینده می تواند مشکل آفرین باشد

رییس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر ضرورت حل مشکل نهاده های دامی گفت: ذبح دام های ماده دیگر موضوعی است که در آینده می تواند مشکل آفرین باشد و باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

به گزارش قلم پرس، قاسم قویدل در نشست کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز با اشاره ای به دستورات این جلسه گفت: این جلسه با موضوع بررسی درخواست رییس صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان از بانک کشاورزی در خصوص ایجاد خطوط اعتباری مورد نظر صندوق و بررسی موضوعاتی همچون موانع و چالش های موجود در اجرای پروژه های کلان و اقتصادی با در نظر گرفتن تمامی جوانب، چالش های پیش رو و راهکارهای تجاری سازی اقتصادی کشاورزی از طریق توسعه کشاورزی قراردادی و راهکارهای موجود برای تبدیل کشاورزی از تولید محوری به تجارت محوری برگزار می شود.

رییس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریزبا اشاره به موضوع لزوم ایجاد خطوط اعتباری مورد نظر صندوق حمایت از بخش کشاورزی استان اضافه کرد: از بانک کشاورزی استان می خواهیم تمامی توان خود را برای محقق کردن این موضوع به کار بگیرند که اتاق بازرگانی نیز برای تحقق این موضوع در کنار شما بوده و در صورت لزوم می توانیم این موضوع را با نمایندگان استان نیز در میان گذاشته و از طریق مرکز این موضوع را حل کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تبریز با تاکید بر ضرورت حل مشکل نهاده های دامی ادامه داد: ذبح دام های ماده دیگر موضوعی است که در آینده می تواند مشکل آفرین باشد و باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

قویدل همچنین بر لزوم اجرای کشاورزی قراردادی در قالب کشت غالب برای هر منطقه تاکید کرد و بیان کرد: در این حالت موضوع سورتینگ و فروش محصولات کشاورزی شکل جامع تر و سهل الوصول تری به خود می گیرد.

رییس کمیسیون کشاورزی، صنایع غذایی، آب و محیط زیست اتاق بازرگانی تبریز از تشکیل کارگروهی به منظور پیگیری و تدوین برنامه مدون در راستای دستورات جلسه کمیسیون و طرح جمع بندی مباحث این کارگروه ها در جلسات آینده کمیسیون خبر داد.