جمعی از همرزمان گردان ویژه شهدای کربلا با محبوب تیزپاز، قائم‌مقام شهردار تبریز دیدار و به گفتگو نشستند. به گزارش قلم پرس، در این دیدار همرزمان قائم‌مقام شهردار ضمن آرزوی موفقیت برای مدیریت جدید شهری تبریز، در خصوص مسائل شهری بخصوص مسائل فرهنگی آن به تبادل نظر پرداختند.  جمعی از همرزمان گردان ویژه شهدای کربلا با محبوب تیزپاز، قائم‌مقام شهردار تبریز دیدار و به گفتگو نشستند.

به گزارش قلم پرس، در این دیدار همرزمان قائم‌مقام شهردار ضمن آرزوی موفقیت برای مدیریت جدید شهری تبریز، در خصوص مسائل شهری بخصوص مسائل فرهنگی آن به تبادل نظر پرداختند.