شهردار تبریز امروز به همراه رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و دبیر شورای اسلامی شهر با خانواده شهید والامقام کریم نقوی و شهید والامقام جبرئیل نجف زاده باویل سفلائی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در این دیدارهای جداگانه با اشاره به جایگاه والای خانواده شهدا […]شهردار تبریز امروز به همراه رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر و دبیر شورای اسلامی شهر با خانواده شهید والامقام کریم نقوی و شهید والامقام جبرئیل نجف زاده باویل سفلائی دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش قلم پرس، یعقوب هوشیار در این دیدارهای جداگانه با اشاره به جایگاه والای خانواده شهدا در جامعه گفت: مدیریت شهری تبریز خود را ملزم می داند همه ظرفیت های خود را در جهت معرفی شهدای والامقام به نسل جوانان و همچنین گرامیداشت خانواده معظم آنان به کار گیرد.