دكتر پورمحمدي استاندار آذربايجان شرقي با خانواده شهيدان آذرآبادي حق ديدار كرد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :