دیدار استاندار آذربایجان شرقی با خانواده معظم شهیدان آذرآبادی حق
دیدار استاندار آذربایجان شرقی با خانواده معظم شهیدان آذرآبادی حق

دكتر پورمحمدي استاندار آذربايجان شرقي با خانواده شهيدان آذرآبادي حق ديدار كرد.

دكتر پورمحمدي استاندار آذربايجان شرقي با خانواده شهيدان آذرآبادي حق ديدار كرد.