دیدار استاندار آذربایجان شرقی با خانواده معظم شهیدان آذرآبادی حق
دیدار استاندار آذربایجان شرقی با خانواده معظم شهیدان آذرآبادی حق

دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی با خانواده شهیدان آذرآبادی حق دیدار کرد.

دکتر پورمحمدی استاندار آذربایجان شرقی با خانواده شهیدان آذرآبادی حق دیدار کرد.