دو نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه صحت ندارد
دو نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه صحت ندارد

رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دو نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه صحت ندارد. به گزارش قلم پرس، فریدون حسنوند با اشاره به طرح شایعاتی مبنی بر تصمیم دولت برای دو نرخی کردن بنزین، گفت: دولت تاکنون نامه و لایحه ای درباره دو نرخی کردن بنزین به مجلس ارائه نکرده است. رییس […]

رییس کمیسیون انرژی مجلس، گفت: دو نرخی کردن و افزایش قیمت بنزین به هیچ وجه صحت ندارد.

به گزارش قلم پرس، فریدون حسنوند با اشاره به طرح شایعاتی مبنی بر تصمیم دولت برای دو نرخی کردن بنزین، گفت: دولت تاکنون نامه و لایحه ای درباره دو نرخی کردن بنزین به مجلس ارائه نکرده است.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، افزود: مجلس و دولت هیچ طرحی مبنی بر افزایش قیمت بنزین، سهمیه بندی و چند نرخی کردن بنزین ندارند.

مجلس اجازه افزایش قیمت بنزین را به دولت نمی دهد

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی پیش از سال ۹۷ و پس از آن اعلام کرد که با دو نرخی و چند نرخی کردن بنزین و افزایش قیمت مخالف است، ادامه داد: عده ای با برداشت نامناسب رسانه ای موضو ع دو نرخی کردن بنزین را مطرح کردند که به هیچ وجه صحت ندارد.

وی با تاکید بر اینکه مجلس به هیچ وجه موافق افزایش قیمت هیچ فرآورده ای همانند بنزین و گازوییل نیست، یادآور شد: مجلس مخالفت خود را با این اقدام دولت اعلام می کند و به دولت نیز اجازه افزایش قیمت نداده و نمی دهد.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: افزایش قیمت بنزین و یا دو نرخی کردن بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد و دولت نمی تواند خودسرانه اقدامی انجام دهد و نباید با طرح مباحث این چنینی در مردم نگرانی ایجاد کرد./

منبع: خبرگزاری خانه ملت