خبرگزاری میزان – در جریان بیست و دومین سفر نظارتی علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، پرورش، رئیس هیات مدیره کارشناسان رسمی استان اصفهان، به عنوان رئیس کمیسیون توانمندسازی کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منصوب شد. بیشتر بخوانید: همچنین طی حکمی از […]

خبرگزاری میزان – در جریان بیست و دومین سفر نظارتی علی بهادری جهرمی، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، پرورش، رئیس هیات مدیره کارشناسان رسمی استان اصفهان، به عنوان رئیس کمیسیون توانمندسازی کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه منصوب شد.

بیشتر بخوانید:

همچنین طی حکمی از سوی بهادری جهرمی، خانم صلواتی، رئیس هیئت مدیره وکلای استان اصفهان به عنوان رئیس کمیسیون حقوق بانوان منصوب شد.

انتهای پیام/