دومین جلسه کارگروه قضایی و حقوقی پدافند غیرعامل استان تشکیل شد
دومین جلسه کارگروه قضایی و حقوقی پدافند غیرعامل استان تشکیل شد

جلسه کارگروه قضایی و حقوقی پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی با حضور رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تشکیل شد. موسی خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در این جلسه با تأکید بر رعایت الزامات پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی خصوصاً در حوزه سایبری، تشکیل منظم و نتیجه محور بودن جلسات را […]


جلسه کارگروه قضایی و حقوقی پدافند غیرعامل آذربایجان شرقی با حضور رئیس کل دادگستری استان و مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری تشکیل شد.

موسی خلیل‌اللهی، رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی در این جلسه با تأکید بر رعایت الزامات پدافند غیرعامل در دستگاه های اجرایی خصوصاً در حوزه سایبری، تشکیل منظم و نتیجه محور بودن جلسات را خواستار شد.

وی همچنین بر ارائه گزارش اقدامات انجام یافته توسط کارگروه و یکی از دستگاه های عضو در جلسات آتی کارگروه قضایی و حقوقی تأکید کرد.

محمدباقر آقایی، مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری نیز ضمن تشریح وضعیت فعالیت کارگروه های پدافند غیرعامل استان، تشکیل منظم و مستمر جلسات کارگروه ها را خواستار و هرگونه تعلل در این خصوص را غیرقابل توجیه  دانست.

در این جلسه، گزارش اقدامات انجام گرفته براساس مصوبات جلسه قبل توسط مدیرکل بازرسی استان و نماینده کارگروه امور فرهنگی و اجتماعی پدافند غیرعامل استان ارائه شد.